Nederlandse letterkunde

Wat is het Evangelie
Bij Raul Enyedi
Het woord Evangelie komt uit de Griekse taal en het betekent de blijde boodschap. De inhoud van deze boodschap vinden we in het Het Boek de Bijbel.
1Ik kom bij u met het goede nieuws, dat ik u al eens eerder heb gebracht. U hebt het aangenomen en het is nu de basis van uw leven. 2Als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding. Anders had u net zo goed niet gelovig kunnen worden. 3Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken. 4Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond.
1 Corinthiërs 15 1-4 (Vertaling Het Boek)
Dit is de enige boodschap die, indien aangenomen, opent de poorten van de hemel. Het evangelie spreekt niet van de werken van de heiligen, kerkelijke rituelen, of aan de belangrijke rol van de kerk in uw redding. Het evangelie vertelt u niet over werken van de mens voor zijn redding. Het evangelie vertelt je over Jezus,”Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.” (Handelingen 4:12). Hij is de enige weg! Het evangelie vertelt je over wat Hij deed voor Zijn volk voor redding! Omdat de mens niet in staat is om zichzelf te redden of bij te dragen aan zijn heil. De boodschap is het evangelie van de genade van God ”Maar ik geef niets om mijn eigen leven. Ik hoop alleen dat ik mijn doel mag bereiken en de opdracht die de Here Jezus mij heeft gegeven tot een goed einde mag brengen. Ik moet andere mensen het goede nieuws vertellen van de genade van God.” (Handelingen 20:24). De genade, een geschenk, een onverdiende gunst die de mens nooit kan bereiken. Gelooft u het evangelie voor uw redding?

De kaars. Matth. 5:15,16.

De twee bouwers en hun huizen. Matth. 7: 24-27

Eerst de genezing en dan het dienen. Matth. 8:14,15.

De vraag van de Heere aan twee blinden. Matth. 9:27-30.

De weg van de eenvoudigen tot de vrede. Matth. 9:27-30.

De gelijkenis van de bruiloft. Matth. 12:2-4.

De verdorde hand. Matth. 12: 10, 13.

Gezaaid onder de doornen. Matth. 13:7.

De parel van grote waarde. Matth. 13:45-46

Jezus geen spooksel. Mattheüs 14:26.

Klein geloof en groot geloof. Matth. 14:31, 15:28.

De hondekens. Matth. 15:26-27.

Hoop in hopeloze gevallen. Mattheüs 17: 17.

Éen verloren schaap. Matth. 18:12,13.

De verdorde vijgenboom. Matth. 21:17-20.

De verdorde vijgenboom. Matth. 21: 17-20 (zelfde als vorige, iets andere vertaling).

Arbeid in de wijngaard des Heeren. Matth. 21:28.

De twee zonen. Matth. 21: 28-32.

Vroeg en laat in de wijngaard. Matth. 22:1,3,5,6.

Zij, zulks niet achtende. Matth. 22:5

De bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. Matth. 22:10.

Wat is het bruiloftskleed? Matth. 22:11-13.

De twee talenten. Matth. 25: 22, 23.

De schapen en de bokken, het loon der rechtvaardigen. Matth. 25:31-36.

De schapen en de bokken, de laatste scheiding. Matth. 25:32.

De Heere en de melaatse. Mark. 1:40-42.

Jezus’ toorn en droefheid over harde harten. Markus 3: 5.

Het zaad op de steenachtige grond. Mark. 4:6.

Het zaad, groeiende in het verborgen. Mark. 4:26-29.

Christus slapende in het schip. Mark. 4:38.

Christus’ hulpprediker in Dekapolis. Mark. 5:17-19.

Het wonder der broden. Markus 6:52.

Ziende en niet ziende, of de mensen als bomen wandelende. Markus 8:22-25.

Niet dan bladeren. Markus 11:13.

Nazareth, of Jezus door Zijn vrienden verworpen. Luk. 4:28-30.

Tweeërlei visvangst. Luk. 5:4.

Van vier gedragen. Luk. 5:16-26.

Blinde leidslieden der blinden, of, de keuze van een gids. Luk. 6:39,40.

Fondamenten. Luk. 6:46-49.

De hoofdman over honderd, of een vermaning tot de deugdzamen. Luk. 7:4-9.

Jongeling, is dit voor u? Luk. 7:11-17.

Het zaligmakend geloof. Lukas 7: 50 en 18: 42.

De gelijkenis van de zaaier. Luk. 8:4-8.

Satans vaardigheid, zijn macht en zijn doel. Lukas 8: 12.

Ten laatste genezen. Luk. 8:43,44.

Zij was niet verborgen. Luk. 8:47.

De barmhartige Samaritaan (een leerrede ten behoeve van de ziekenhuizen.) Lukas 10: 25-37.

De barmhartige Samaritaan (of: Goede tijding voor u.) Lukas 10: 33.

De onvruchtbare vijgenboom. Luk. 13:7-8.

Het oprichten van de neergebogene. Luk. 13:10-13.

Het grote avondmaal. Lukas 14:17

Het grote avondmaal. Lukas 14:18

Het grote avondmaal. Luk. 14:23

De man die een toren wilde bouwen. Luk 14:28-30.

De gelijkenis van het verloren schaap. Luk. 15:4-7.

De verloren penning. Lukas 15: 8-10.

De verloren zoon. Meerdere preken over Luk. 15:11-32.

De kloof zonder brug. Luk. 16:26.

Een prediker uit de doden. Luk. 16:31.

Waar zijn de negen? Luk. 17:15-19.

De onrechtvaardige rechter. Lukas 18: 1-8.

De Farizeeër en de Tollenaar. Luk. 18:13.

De dienstknechten en de ponden. Luk. 19:12,13.

Het gehoorzamen van Christus’ bevelen. Joh. 2 : 5.

Het geloof van de koninklijke hoveling. Joh. 4:46-53.

Een zonderlinge, maar nodige vraag. Joh. 5:6.

Jezus wist wat Hij doen zou. Joh. 6: 6.

Gods werken geopenbaard. Joh. 9:3.

De ogen van de blinde geopend, of het onpraktische christendom. Joh. 9:3,4.

De schapen en hun Herder. Johannes 10: 27.

Andere schapen en één kudde. Joh. 10:16.

De veiligheid van de gelovigen. Joh. 10:27-30.

Het eeuwige leven. Joh. 10:28.

Geliefd, en toch bedroefd (toespraak, gehouden tot zieken te Mentone.) Joh. 11: 3.

Een mysterie. De heiligen treurende en Jezus blijde. Joh. 11:14,15.

Het ontbinden van Lazarus. Joh. 11:43,44.

Zonder Christus – niets. Joh. 15:5.

Geheimenisvolle bezoeken

Gesprek tussen een spin en een zondaar

Verhandeling over de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: