Vad är evangeliet? Av Raul Enyedi


Vad är evangeliet? Av Raul Enyedi Ordet „Evangelium” Kommer från grekiskan och betyder „God nyhet”. Innehållet i denna goda nyhet hitta du klart visat i heliga skrifterna: „Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som I jämväl togen emot, och som I ännu stån kvar i, genom vilket … Citește în continuare