ARMINIANIZMUS ÉS A SZENTÍRÁS – C. H. SPURGEON


Spurgeon számára nyilvánvaló volt, nemcsak az Igéből, hanem saját tapasztalatai alapján is, hogy az ember – vagy akár a gyermek – hitre juthat ha nagyon kevés ismeret birtokában van is, azon kívül, hogy Isten Fia saját testében hordozta az ő bűneit a fán. Azt, hogy mi által jutott hitre, vagy mi vitte Krisztust a Golgotára, … Citește în continuare

A KÁLVINIZMUS VÉDELMÉRE


írta Charles H. Spurgeon http://www.spurgeon.org/calvinis.htm „Az ősi igazságot, amelyet Kálvin hirdetett, Ágoston hirdetett, és Pál apostol hirdetett, kell nekem is prédikálnom, máskülönben elárulom a saját lelkiismeretemet és Istenemet. Én nem alakíthatom az igazságot, és hallani sem akarok arról, hogy bármely tanitás érdes szélét lefaragjam. John Knox evangéliuma az én evangéliumom; s ami egykor végigmennydörgött Skócián, … Citește în continuare

Mi az Evangélium- Irta Enyedi Raul


Mi az Evangélium Irta Enyedi Raul Az „evangélium” szo a gőrőg eredetű „jo hirt jelenti”. A tartalma tisztán ki van mutatva a bibliaban az (1 Korintusbeliekhez irt levél 15:1-4). „Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémû beszéddel … Citește în continuare