Šta je evanđelje? Raul Enyedi


Šta je evanđelje? Raul Enyedi Reč evanđelje dolazi od grčke reči „evangelion“ i znači „dobra vest“. Sadržaj ove dobre vesti nalazi se u Svetom pismu: „Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam vam propovedao, koje vi primiste, u kom i stojite, kojim se i spasavate, ako ga čvrsto držite kako sam vam ja objavio, sem ako … Citește în continuare